Cấu hình DHCP trong domain trên Windows server 2012 R2

Cau hinh DHCP tren domain
– May chu domain DC : may quan li User : 192.168.1.1
– May SVR : may chu DHCP : 192.168.1.2
– May tram win8 : xin ip tu may chu dhcp.
———————————————————
– Tren may DC tao ra OU va User
– Cai dat dich vu DHCP tren may SVR
+ Cau hinh dai 192.168.1.0/24 , loai tru 192.168.1.1 – 192.168.1.10
+ 03 default gateway : 192.168.1.1
+ 06 dns : 192.168.1.1
+ 015 domain name : ipmac.vn
– gan ip theo MAC : Unique ID – reservarsion
– Chan khong cho may tram xin IP : bat may Win7 khong cho nhan IP.

source by microsoft lab

windows server dhcp

Léa LOPEZ

Léa LOPEZ, Telecom System Administrator, Ambala College of Engineering and Applied Research, Ambala (INDIA)

One thought on “Cấu hình DHCP trong domain trên Windows server 2012 R2

  • December 15, 2020 at 9:43 am
    Permalink

    bạn cho mình hỏi là máy trạm win 8 để xin được ip động thì trước đó nó đã được join vào domain chưa ạ? Bởi vì khi join domain thì mình phải set ip tĩnh cho nó mới join được.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *