Google Chrome on Linux [Native] how to download and install on any distroToday I’ll show you how to download and install the Google Chrome web browser on any Linux system.

Google Chrome is one of the most popular web browsers, so many chooses her as well on Linux. Browser differs from Chromium several elements, it has, among others, of a built PPAPI Flash Player plugin and a plugin for playing back DRM eg. from netflix and PDF reader online.

Google provides for Linux .deb and .rpm packages for x86 and x64, you can get either version of the Stable, Beta and unstable (dev). It is worth noting that after installing browser should be automatically configured to update its repositories.

Download Google Chrome:
1. Go to:
– Stable
https://www.google.com/chrome/browser/index.html
– Beta
https://www.google.pl/chrome/browser/beta.html
– Unstable (dev)
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html?platform=linux&extra=devchannel

2. Now select a package for your architecture: x64 or x86 and type .rpm or .deb for system Ubuntu, Debian, Mint, Elementary, NETRUNNER like.
3. Install.

Done.

Opis po polsku:

Dzisiaj pokażę wam jak pobrać i zainstalować przeglądarkę internetową Google Chrome na dowolnym Linuksie.

Google Chrome jest jedną z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, dlatego wielu wybiera ją także na Linuksie. Przeglądarka odróżnia się od Chromium kilkoma elementami, posiada m.in. wbudowną wtyczkę PPAPI Flash Player oraz plugin do odtwarzania materiałów drm np. z netfliksa oraz czytnik plików PDF online.

Google dostarcza dla Linuksa paczki .deb oraz .rpm dla x86 oraz x64, możemy pobrać zarówno wersję Stable, beta jak i unstable (dev). Warto dodać, że po zainstalowaniu przeglądarki, powinno zostać automatycznie skonfigurowane jej repozytoria do aktualizacji.

Pobierz Google Chrome:
1. Go to:
– stable
https://www.google.com/chrome/browser/index.html
– beta
https://www.google.pl/chrome/browser/beta.html
– unstable (dev)
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html?platform=linux&extra=devchannel

2. Teraz wybierz paczkę dla danej architektury: x64 lub x86 oraz typ .rpm lub .deb dla systemów Ubuntu, Debian, Mint, Elementary, Netrunner itp.
3. Zainstaluj.

Gotowe.

source
linux download

Devin BARTON

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply