NETWORKSTelecom Networks

Phần 5: Lập trình tính năng 4G-LTE trên EC200UHướng dẫn lập trình tính năng 4G trên 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐄𝐂𝟐𝟎𝟎𝐔:
✅ VoLTE hay còn gọi là HD call, cuộc gọi chất lượng cao qua LTE
✅ SMS qua đường truyền 4G
✅ CALL với tính năng auto
✅ Quản lý chất lượng SIM sóng, data, quản lý gói cước
✅ Cách sử dụng cổng AT ảo để giao tiếp AT command
#4g #lte #call #sms

source
4g lte

2 thoughts on “Phần 5: Lập trình tính năng 4G-LTE trên EC200U

Comments are closed.