คลิปที่-0056-การติดตั้ง DHCP Server บน Ubuntu 14

Post Views: 16 DHCP Server เป็นบริการจัดสรรไอพีให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายโดยอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนดการแจกจ่ายให้กับกลุ่มหรือแจกตามจำนวนที่ต้องการได้ ซึ่งระบบปฏิบัติการ Linux เอง ก็มีขีดความสามารถแจกจ่ายไอพีให้กับเครื่องลูกข่ายด้วยเช่นกัน การตั้งค่าคอนฟิกสามารถทำได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน และขนาดของระบบปฏิบัติการ Linux ยังมีขนาดเล็ก บางครั้งสามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ขนาดเล็กๆได้ เช่น Raspberry Pi

Read more

Rtnetlink Failed To Raise Network | DHCP Server Debian Troubleshooting

Post Views: 25 Kali ini saya mau membagikan cara mengatasi rtnetlink failed to raise network, bagi kalian yang tidak tahu

Read more

How To Install And Configure ISC-DHCP Server On Ubuntu 16.04

Post Views: 37 How To Install And Configure ISC-DHCP Server On Ubuntu 16.04 https://technologyrss.com/ Follow with Facebook http://facebook.com/TechnologyRSS ============================== Follow

Read more

How To Install And Configure ISC-DHCP Server On Ubuntu 14.04

Post Views: 31 How To Install And Configure ISC-DHCP Server On Ubuntu 14.04 https://technologyrss.com/ Follow with Facebook http://facebook.com/TechnologyRSS ============================== Follow

Read more