มี 2 VLAN แล้วอยากให้เรียกหากันได้ด้วย Computer Name ทำอย่างไร (แจก Script)

Post Views: 12 วิธีการคือใส่ Script ลงใน DHCP Server เพื่อให้สร้างชื่อใน DNS ของระบบ จากนั้นเครื่องที่อยู่ภายใต้ Router เดียวกัน ไม่ว่าจะกี่ VLAN ก็จะสามารถเรียกหากันได้ เนื้อหาโดยคุณ … source

Read more