شرح بروتوكول توزيع العناوين DHCP 2012 R2 وضبط اعداداته مع تفعيل خاصية الاتاحة اوDHCP failover جزء1

شرح بروتوكول توزيع العناوين DHCP 2012 R2 وضبط اعداداته مع تفعيل خاصية الاتاحة اوDHCP failover جزء1

source by Free Cloud

windows server dhcp

Léa LOPEZ

Léa LOPEZ, Telecom System Administrator, Ambala College of Engineering and Applied Research, Ambala (INDIA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.